Prezentare

Cod proiect – 136108

Loc de desfășurare: Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

Perioada de desfășurare: 1.04.2021 – 31.03.2023

Obiectivul general: Creșterea nivelului de calificare al unui număr de 700 de angajați, din regiunea Centru, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale, prin dezvoltarea și organizarea unui sistem integrat de intervenție axat pe participarea la programe de formare profesională relevante, în vederea dobândirii de competențe profesionale certificate, recunoscute la nivel național și comunitar, în vederea îmbunătățirii statutului în câmpul muncii

Scopul proiectului:

Prin intermediul proiectului propus spre finanțare se are în vedere sprijinirea măsurilor stabilite prin Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții și, respectiv, prin Strategia educației și formării profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020. În același timp, proiectul are în vedere sprijinirea obiectivului tematic 10. Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; obiectivul specific 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

În vederea atingerii obiectivului general, proiectul propune 3 direcții majore de acțiune:

 1. Derularea unei campanii regionale, la nivelul regiunii Centru, de promovare și conștientizare a importanței programelor de formare profesională pe tot parcursul vieții pentru angajați, ce are drept scop identificarea și selectarea unui număr minim de 700 de angajați pentru a beneficia de sprijin în cadrul proiectului, în vederea îmbunătățirii statutului pe piața muncii, din care minimum 218 angajați care se regăsesc în cel puțin una dintre categoriile:

– persoane cu nivel scăzut de calificare

– persoane din mediul rural

– persoane cu vârsta peste 40 de ani

 1. Dezvoltarea și furnizarea unui program de informare, consiliere profesională și tutorat, menită să identifice cele mai bune rute de învățare pe tot parcursul vieții și identificarea oportunităților pe piața muncii, în vederea îmbunătățirii situației socio-economice a persoanelor din grupul țintă (îmbunătățirea statutului pe piața muncii).
 2. Un program complex de formare profesională continuă pentru 700 de angajați din regiunea Centru, program de formare profesională continuă organizat și autorizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Prin intermediul programului de formare profesională continuă, se are în vedere dobândirea ca cei 700 de angajați din grupul țintă să dobândească competențe și calificări certificate/recunoscute la nivel național și comunitar, în vederea facilitării îmbunătățirii statutului pe piața muncii. Din punctul de vedere al efectului benefic pe termen lung generat de implementarea proiectului, menționăm următoarele:
 3. La nivelul grupului țintă, se are în vedere elaborarea pentru fiecare dintre cei 700 de angajați selectați a unor rute de formare profesională continuă în concordanță cu aptitudinile și experiența anterioară individuală, în măsură să sporească șansele de adaptare pe piața muncii și să poată dobândi un statut mai bun pe piața muncii. Această rută de învățare va asigura o dezvoltare profesională sustenabilă a persoanelor din grupul țintă, inclusiv după perioada de implementare a proiectului. Programul de formare profesională va asigura dobândirea de competențe și calificări certificate și recunoscute la nivel național și comunitar.
 4. La nivel comunitar, se au în vedere două aspecte, și anume: conștientizarea importanței și a beneficiilor participării angajaților la programele de formare profesională pe tot parcursul vieții și, al doilea aspect, creșterea nivelului de competență și calificare al angajaților contribuie în mod direct la dezvoltarea unui ecosistem economic adaptabil și competitiv, bazat pe cunoaștere și competență.

 Oferta de formare profesională propusă spre a fi oferită grupului țintă cuprinde următoarele calificări:

 • operator la mașini cu comandă numerică
 • tehnician în activități de comerț
 • tehnician în turism
 • tehnician în hotelărie
 • comerciant vânzător
 • reglori mașiniști
 • personal curățenie
 • marochineri

 Grupul țintă vizat:

 • angajați cu domiciliul/reședința în regiunea Centru
 • angajați cu vârsta peste 25 de ani, dar sub 65 de ani la data înscrierii la curs
 • angajați cu un nivel scăzut de calificare

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

error: Content is protected !!
Close
Close