Proiect POCU 118107

Profesioniști pentru viitor


Proiect cofinanțat din fondul Social European

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Titlul proiectului: Profesioniști pentru viitor
Denumire beneficiar: S.C. Prior Media Group S.R.L
INVITAŢIE
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Avem plăcerea să vă invităm la conferinţa de lansare a proiectului „Profesioniști pentru viitor”, Cod MySMYS 118107, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode  practice etc., de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Obiectivul general al proiectului „Profesioniști pentru viitor”, Cod MySMYS 118107, vizează dezvoltarea Competenţelor antreprenoriale a 510 angajaţi din 55 de IMM-uri, dinregiunea Centru, oferind sesiuni de formare profesională gratuite de specializare/perfecţionare destinate angajaşilor cu funcţii de management în întreprinderi, antreprenorilor care coordonează propria afacere, angajaţilor din departamentele de resurse umane. Categoriile de angajaţi vizate vor participa la programe de formare profesională specifice activității proprii, stabilite pe baza unei analize de nevoi realizate de Beneficiarul proiectului – S.C. PRIOR MEDIA GROUP S.R.L., împreună cu conducerea IMM-ului.

Evenimentul va avea loc în data de 7 iunie 2018, ora 11:00, la Şcoala Prems/PREMS BUILDING S.A., str. 13 Decembrie, nr. 94, Braşov.

Participarea la aceasta conferinţă este liberă şi se pot solicita informaţii suplimentare la adresa de e-mail: marketing@prior.ro şi/sau la numărul de telefon: 0728 320 835.

Conferinţa de lansare la care sunteţi invitaţi este realizată cu sprijinul UNIUNII NAŢIONALE A PATRONATULUI ROMȂN.

Vă aşteptăm!
Profesioniști pentru viitor
Proiect cofinațat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Back to top button
error: Conținut protejat!!