Proiect POCU 136108

 

Creșterea nivelului de calificare al angajaților din Regiunea Centru în vederea îmbunătățirii statutului pe piața muncii

Proiect cofinanțat din fondul Social European

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Titlul proiectului: Creșterea nivelului de calificare al angajaților din regiunea Centru în vederea îmbunătățirii statutului pe piața muncii
Denumire beneficiar: S.C. Prior Media Group S.R.L
INVITAŢIE
Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Avem plăcerea să vă invităm la conferința de lansare a proiectului „Creșterea nivelului de calificare al angajaților din regiunea Centru în vederea îmbunătățirii statutului pe piața muncii”, Cod MySMIS 136108, proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară: Educație și competențe, Obiectiv specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor
învățării dobândite în contexte non-formale și informale. Obiectivul general al proiectului „Creșterea nivelului de calificare al angajaților din
regiunea Centru în vederea îmbunătățirii statutului pe piața muncii, Cod MySMIS 136108, vizează dezvoltarea profesională a 700 de angajați regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) oferind sesiuni de formare profesională gratuite. Categoriile de angajați vizate vor participa la programe de formare profesională specifice
activității proprii, stabilite pe baza unei analize de nevoi realizate de Beneficiarul proiectului– S.C. PRIOR MEDIA GROUP S.R.L.

Evenimentul va avea loc în data de 29.04.2021, în Brașov, Str. Avram Iancu nr. 4, Pensiunea Ambra.

Participarea la aceasta conferinţă este liberă şi se pot solicita informații suplimentare la
adresele de e-mail proiect@prior.ro / office@prior.ro și/sau la numărul de telefon 021 210
89 08.
Vă așteptăm!

Proiect cofinațat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Back to top button
error: Conținut protejat!!